Strona głównaMedycynaKwalifikowana pierwsza pomoc dla służb mundurowych - jakiej pomocy można oczekiwać od...

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla służb mundurowych – jakiej pomocy można oczekiwać od funkcjonariuszy?

Pierwszej pomocy udzielać może każdy, nawet nie będąc z zawodu ratownikiem medycznym. Podstawowego przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy oczekuje się przede wszystkim ze strony służb mundurowych, jak funkcjonariusze Policji, Wojska, ABW, OSP, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej.

Co może ratownik KPP?

Osoby, będące pracownikami różnorodnych służb mogą uzyskać specjalne uprawnienia do przeprowadzania pomocy medycznej w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik KPP ma wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej oraz bezprzyrządowej. Może także stosować tlen w trakcie zabiegów i korzystać z defibrylatora automatycznego. Jego wiedza pozwala na unieruchamianie złamań, zabezpieczanie kończyn z podejrzeniem zwichnięć oraz złamań. Poza tym, w przypadku krwotoków zewnętrznych, ratownik może je tamować i opatrywać rany. 

Uprawnienia ratownika KPP są podobne do tych posiadanych przez ratowników medycznych. Mogą oni także, dzięki posiadanej wiedzy, stosować tlenoterapię bierną, przeprowadzać wstępny etap postępowania przeciwwstrząsowego oraz pomagać osobom w sytuacji zagrożenia wychłodzeniem lub przegrzaniem. Więcej na temat uprawnień i umiejętności ratowników KPP można przeczytać na https://savealife.pl/dla-sluzb-mundurowych/kwalifikowana-pierwsza-pomoc-dla-sluzb-mundurowych/.

Czy każdy może zostać ratownikiem?

W zasadzie każdy funkcjonariusz mundurowy może zostać ratownikiem KPP, o ile pozwalają mu na to jego zdolności i sytuacja. Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy musi być osobą zdrową i zdolną do udzielenia takowej oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Musi także ukończyć profesjonalny kurs o długości przynajmniej 66 godzin dydaktycznych. Warto pamiętać, że należy podejść, co 3 lata do egzaminu recertyfikacyjnego w celu przedłużenia uprawnień medycznych.

Ratownicy KPP są cennymi funkcjonariuszami wśród jednostek mundurowych, ponieważ mogą udzielać pomocy medycznej, gdy w pobliżu nie znajduje się medyk. Uprawnienia nie są trudne do uzyskania, a mogą okazać się na wagę złota w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne