Program Dostępność Plus dla osób niesłyszących

0
207

Rządowy Program Dostępność Plus w sposób kompleksowy podchodzi do tematyki szeroko pojętej dostępności w Polsce. Cel jaki stawia sobie Program Dostępność Plus to swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem wspieranym przez program Dostępność Plus jest rozwiązanie MIGAM dla osób głuchych i niedosłyszących.

Program dostępność Plus

Program Dostępność Plus wspiera osiem różnych obszarów (w tym architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja). Program jest finansowany z funduszy europejskich oraz publicznych środków krajowych. W perspektywie lat 2018-2025 koszt programu wyniesie około 23 mld zł.

Dostępność Plus dla osób niesłyszących

Program Dostępność Plus skupia się na wielu obszarach, między innymi obejmuje swoją opieką osoby niesłyszące. Według szacunków większość osób głuchych ma spore problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu czytanego. Fakt ten skutkuje wieloma barierami związanymi z załatwianiem wszelkich spraw w miejscach publicznych. Problem ten w zadowalającym stopniu rozwiązuje oprogramowanie Migam, które pozwala na zdalny dostęp do tłumaczy języka migowego. Dzięki temu rozwiązaniu za pomocą zdalnego połączenia video osoba niesłysząca jest w stanie skorzystać z pomocy tłumacza niemal w dowolnym miejscu. Dla firm daje to możliwość zaprezentowania oferty oraz porozmawiania z klientem, z kolei dla klienta daje to dużą swobodę w załatwianiu spraw bez konieczności udziału tłumacza na miejscu. Program Migam jest sukcesywnie wdrażany w tysiącach miejsc w Polsce. Obecnie z tego udogodnienia korzysta 5000 różnych placówek (na co składa się 140 różnych firm i instytucji).